fbpx
logo
Wojnicz: 14-300-02-50 / Zakliczyn: 14-300-03-10 / Żabno: 14-300-02-60

Catering dla szkół

Szanowni Państwo,

Gotowanie jest naszą pasją, którą pragniemy się z Państwem dzielić. Bardzo dobrze znamy wszystkie sekrety kuchni, a doświadczenie które posiadamy w cateringu sprawia, że jesteśmy w stanie zaspokoić nawet najbardziej wyszukane gusta najmłodszych gości. Posiadamy doświadczony zespół, który z zapa­łem i pasją przy­go­to­wuje zdrowe i smaczne obiady mając na uwadze, że  gotuje dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów, czyli dla dzieci. Wiemy, że dobry i pełnowartościowy obiad prze­kłada się na dobre samo­po­czu­cie dziecka,  jego prawidłowy roz­wój, lep­sze wyniki w nauce, otwar­tość na nową wie­dzę.

Zawsze przewozimy obia­dy w warun­kach, które gwa­ran­tują, że dziecko zje smaczny i cie­pły posi­łek. Dokładamy wszelkich starań, aby dziecko dostało obiad, który nie tylko dobrze sma­kuje, ale i dobrze wygląda. Este­tyka poda­nia posiłku  jest dla nas rów­nie istotna,  jak i jego war­tość żywie­niowa.

Oferta cate­ringu obej­muje nastę­pu­jące etapy :

  1. etap pro­duk­cji, czyli przy­go­to­wa­nie obia­dów w naszej kuchni,
  2. etap dys­try­bu­cji do sto­łó­wek pro­fe­sjo­nal­nym środkiem transportu,
  3. etap wyda­wa­nia pole­ga­jący na dostar­cze­niu cie­płych posił­ków w spe­cjal­nych, ter­mo­izo­la­cyj­nych,  her­me­tycz­nych opa­ko­wa­niach.

 W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny